Δίκαιο και πολιτική ανταγωνισμού: εφαρμοσμένες νομικές και οικονομικές παράμετροι -ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

To Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) διοργανώνει κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2018 σεμινάριο αναφορικά με εφαρμοσμένες νομικές και οικονομικές παραμέτρους του Δικαίου Ανταγωνισμού. Εισηγήτρια ως προς το νομικό μέρος θα είναι η Αντιγόνη Βαφείδου (Vafeidou Law Office) και ως προς το οικονομικό μέρος εισηγητής  ο Άγγελος Στενημαχίτης (Charles River Associate - London, UK).

Ειδικότερα:

Συμμετέχοντες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και  μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες–ειδικούς (νομικούς, οικονομολόγους κ.α.), οι οποίοι ασχολούνται με ζητήματα ανταγωνισμού.

Περιεχόμενο και Σκοπός σεμιναρίου

Η πολιτική ανταγωνισμού επηρεάζει ευθέως όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη διαχείριση του κανονιστικού κινδύνου, τόσο σε επίπεδο συγχωνεύσεων και εξαγορών όσο και λειτουργίας με άλλες επιχειρήσεις ενός κλάδου.

Σε ακολουθία των διατάξεων που κατοχυρώνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, οι κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός κλίματος ανόθευτου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και συγκλίνουν στην επίτευξη των στόχων της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προεξέχουσα θέση.

Το δίκαιο του ανταγωνισμού, οι οικονομικές-ποσοτικές και επιχειρησιακές παράμετροι και προεκτάσεις του, είναι κρίσιμης σημασίας, κυρίως όσον αφορά περιπτώσεις συμπράξεων και συνενώσεων επιχειρήσεων με οποιοδήποτε τρόπο (συγχωνεύσεις, εξαγορές κτλ). Ειδικότερα, τα κριτήρια, οι επιπτώσεις, και οι τυχόν επιβαλλόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις αρμόδιες Αρχές/Επιτροπές Ανταγωνισμού, είναι καθοριστικά ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία, τους σχεδιασμούς και τη στρατηγική των επιχειρήσεων καθαυτών, όσο και των σταθμίσεων και αποφάσεων των τραπεζών που τυχόν στηρίζουν χρηματοδοτικά τέτοια εγχειρήματα.

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να καλύψει πρακτικά τις νομικές και οικονομικές διαστάσεις του θέματος, και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, τράπεζες και ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν αντίστοιχες συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Εισηγητές

Αντιγόνη Βαφείδου, Vafeidou Law Office: Ακολούθησε νομικές σπουδές στο Α.Π.Θ., απέκτησε τον πρώτο της μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (M.Sc.) - διπλωματική εργασία με θέμα: «Δίκαιο Ανταγωνισμού και περιορισμοί στις κάθετες συμπράξεις  υπό το πρίσμα του κανονισμού 330/2010». Ο δεύτερος μεταπτυχιακός της τίτλος είναι στο Δίκαιο Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων στο University College London (U.C.L-LL.M. - specialism in Competition Law) - διπλωματική εργασία με θέμα: «Public and Private enforcement interaction in EU Competition Law». Επίσης, εξειδικεύτηκε σε ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο London School of Economics and Political Science (LSE). Στις Βρυξέλλες δραστηριοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό lobbying σε διαβουλεύσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας κανονισμών ως Policy Advisor in Single Market, πάνω σε ζητήματα πολιτικής ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή. Έχει διατελέσει Eπόπτης Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων στην Τραπέζα της Ελλάδος. Ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σχετική αρθρογραφία της με υποθέσεις δικαίου Ανταγωνισμού, έχει φιλοξενηθεί στο περιοδικό Concurrences-Antitrust Publications and Events που εκδίδεται από το Institute of Competition Law.

Άγγελος Στενημαχίτης, Charles River Associate (London, UK).: Associate Principal στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Πρακτική της CRA. ‘Έχει εργαστεί σε κρίσιμες υποθέσεις ανταγωνισμού ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Αγορών στο Η.Β. καθώς και άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Η εμπειρία του περιλαμβάνει συγχωνεύσεις καθώς και περιπτώσεις έρευνας αγοράς και καλύπτει πολλούς διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου, τραπεζών, εταιρειών πληρωμών, των στοιχημάτικών εταιρειών και καταναλωτικών προϊόντων. Πριν από την εργασία του στην CRA to 2014, εργάστηκε ως Research Assistant στο Πανεπιστήμιο του Essex, όπου απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Οικονομικά με Άριστα. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διάρκεια: 20 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (διάρκεια 8 ώρες)

  •  24 Σεπτεμβρίου 2018 (16.30-20.30)
  •  25 Σεπτεμβρίου 2018 (16.30-20.30)

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (διάρκεια 12 ώρες)

  •  27 Σεπτεμβρίου 2018 (16.30-20.30)
  •  29 Σεπτεμβρίου 2018 (8.30-16.30)