ΥΠΟΘΕΣΗ STEM HEALTH HELLAS S.A

ΥΠΟΘΕΣΗ STEM-HEALTH:

  • ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Α. ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΙΑΡΕΙΑΣ "ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε"

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο λόγω και των εξελίξεων που σημειώθηκαν αλλά και εκείνων που ακολουθούν για την τύχη της πώλησης του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ στο CVC Capital, δικαστικές εκκρεμότητες δημιουργούν νέα δεδομένα ενόψει και της νέας Γενικής Συνέλευσης της MIG ου έχει οριστεί για το Σάββατο 25 Αυγούστου. Στις 27/06/2018 ο Νικόλαος Νικολαΐδης και η εταιρεία "ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε'' με τον διακριτικό τίτλο "Stem Health Hellas" (στην οποία είναι Πρόεδρος ο Ν. Νικολαΐδης) με την αγωγή τους στρέφονται κατά των:

  1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε και
  2. Της εταιρείας "ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε" 

Με την αγωγή τους ζητούν οι ενάγοντες να τους καταβληθούν από τους εναγόμενους τα ποσά των: 87.845 ευρώ πλέον των 541.994,97 ευρώ ως ο πίνακας χρεών προς το Δημόσιο αναφέρει πλέον του ποσού των 2.000.000 ευρώ, πλέον του ποσού των 1.999.956, ευρώ. στον α ενάγοντα. Στην ενάγουσα εταιρεία STEM HEALTH HELLAS SA τα ποσά των 17.500.000 ευρώ πλέον του ποσού των 40.000.000 ευρώ πλέον του ποσού 9.999.956 ευρώ και συνολικώς 67.500.000 ευρώ εντόκως.

Β. Η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Για την υπόθεση των βλαστοκυττάρων, πέρα από την άσκησει των ποινικών διώξεων και τη συγκεκριμένη αγωγή της STEM HEALTH HELLAS και του Ν. Νικολαΐδη κατά του "ΥΓΕΙΑ" και κατά του "ΜΗΤΕΡΑ", ασκήθηκε και άλλη ποινική δίωξη ύστερα από καταγγελίες των γονέων γι για την καταστροφή των βλαστοκυττάρων των παιδιών τους. Η υπόθεση ανατέθηκε στην τακτική ανακρίτρια Σταματίνα Λάσου και ορίστηκε ως πραγματογνώμονας η Ακαδημία Αθηνών, ώστ ειδική να διαπιστώσουν εάν πραγματικά αλλοιώθηκαν ή καταστράφηκαν τα βλαστοκύτταρα. Η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής θεωρείται σημαντική, καθώς αφορά τουλάχιστον 25.000 άτομα που μπορούν ανα εγείρουν αγωγές αποζημίωσης ύψους όπως εκτιμάτε 500.000 ευρώ

  (ΔΗΜΟΣIΕΥΜΑ DEAL NEWS 6/08/2018)