ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

O Γεώργιος Καραγεωργόπουλος είναι ειδικός συνεργάτης του Γραφείου ως οικονομολόγος (απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) - δικαστικός πραγματογνώμονας δηλωθείς στον πίνακα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Έχει προβεί στην σύνταξη μεγάλου αριθμού  εμπεριστατωμένων οικονομικών εκθέσεων  πραγματογνωμοσύνης, προσδιορισμού  του πραγματικού και νόμιμου ύψους της οφειλής των δανειοληπτών προς τις Τράπεζες αναφορικά με όλα τα είδη τραπεζικών συμβάσεων (στεγαστικά, καταναλωτικά, δάνεια σε ελβετικό φράγκο κλ.π) .                           

Και είναι άριστος γνώστης όλων των Τραπεζικών και   Επενδυτικών Θεμάτων.

Ο Γεώργιος Καραγεωργόπουλος έχει διατελέσει χρηματοοικονομικός σύμβουλος για ιδιώτες και εταιρείες και ειδικότερα έχει εργαστεί στις παρακάτω τράπεζες και εταιρείες:

 

Citibank,  National  Westminster Bank

Τράπεζα Εργασίας Α.Ε.

Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος

EFFAG S.A.

Όμιλος Εταιρειών ΑΣΠΙΣ 

Eurofact Α.Ε.Λ.Δ.Ε. 

Technostyle  Ε.Π.Ε.  

Energy Development A.E.