ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Ποινικό Δίκαιο είναι ένας τομέας δικαίου ως προς τον οποίο το Γραφείο μας έχει ήδη μια επιτυχημένη και διαπιστευμένη πορεία.

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση των εντολέων μας ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων και των Δικαστικών Συμβουλίων παρέχοντας πλήρη και άρτια νομική στήριξη ήδη από το στάδιο της προανάκρισης.

Επίσης, προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εντολέων μας αναφορικά με τελούμενα εις βάρος τους αδικήματα με την εκπροσώπησή τους ως προς την υποβολή εγκλήσεων-μηνύσεων και την παράσταση πολιτικής αγωγής εν γένει.