ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και δικαστική εκπροσώπηση και στον τομέα του Εργατικού Δικαίου. Επιλαμβανόμαστε επί εργασιακών διαφορών εργαζομένων και εργοδοτών που απορρέουν από το δικαίωμα της μητρότητας, τις ατομικές και ομαδικές απολύσεις και τις συνακόλουθες αποζημιώσεις αυτών, τις περιπτώσεις διακρίσεων εντός του εργασιακού χώρου, του εργατικού ατυχήματος.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση και νομική κάλυψη στην κατάρτιση ατομικών συμβάσεων εργασίας αλλά και στις περιπτώσεις εταιρικής συγχώνευσης, εξαγοράς ή μεταβίβασης επιχείρησης.

Ενημερώνουμε διαρκώς τους εντολείς μας αναφορικά με την όποια νομοθετική εξέλιξη του Εργατικού Δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα ζητήματα  που αφορούν τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις, την ασφάλιση των εργαζομένων, την πρόωρη συνταξιοδότηση υπό τις νέες νομοθετικές προϋποθέσεις επίσης εμπίπτουν στο φάσμα υπηρεσιών της έμπειρης ομάδας μας.