ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Γραφείο παρέχει υψηλού επιπέδου νομική κάλυψη βάσει της εκτενούς εμπειρίας που διαθέτει και των άρτια καταρτισμένων συνεργατών του στο ευρύτερο φάσμα του Αστικού Δικαίου, ήτοι σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου, στο δίκαιο προστασία του καταναλωτή καθώς και σε τομείς του εμπραγμάτου δικαίου.

Επίσης  σε νομικά αντικείμενα που άπτονται του ενοχικού δικαίου, καθώς και στους τομείς των αδικοπραξιών (επί προσβολής προσωπικότητας, χρηματικής ικανοποίησης από ηθική βλάβη/ψυχική οδύνη, περιλαμβανομένων περιπτώσεων ιατρικών λαθών  και τροχαίων ατυχημάτων), το Γραφείο εξασφαλίζει νομικές υπηρεσίες ικανές να επιλύσουν τάχιστα πολύπλοκα ζητήματα διαφορών αξιοποιώντας το υπάρχον διαδικαστικό δικονομικό πλαίσιο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πάγια αρχή μας είναι η εξάντληση όλων των περιθωρίων εξωδικαστικής επίλυσης των αστικών υποθέσεων των εντολέων μας, ώστε να επιτευχθεί επ’ ωφελεία τους το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αν δεν είναι πραγματικά εφικτή η αποφυγή της δικαστικής οδού.

Η εν γένει φιλοσοφία της ομάδας μας αφορά την χάραξη ευρύτερης, πολυμέτωπης στρατηγικής ως προς επίλυση των διαφορών τω εντολέων μας με θωράκιση τους δια πρωτότυπων νομικών λύσεων και δοκιμασμένων μεθόδων που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των αστικών αξιώσεών τους.