ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΟΥΝΤΑ

H Καλλιόπη Χούντα είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2015.  

Φοιτά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο πρόγραμμα  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (M.Sc.).  

Ασκεί μάχιμη δικηγορία με κύριο αντικείμενο το αστικό και εμπορικό δίκαιο.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.