ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Δικηγορικό Γραφείο Aντιγόνη Βαφείδου & Συνεργάτες έχει την έδρα του στην Αθήνα, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο αναφορικά με την μάχιμη όσο και με την συμβουλευτική δικηγορία.

Καλύπτει τόσο τους γενικούς τομείς του δικαίου (αστικό, εμπορικό, ποινικό δίκαιο κλ.π) όσο και ζητήματα ειδικότερων νομικών πεδίων δεδομένης της στελέχωση του από ομάδα απολύτως καταρτισμένων συνεργατών.

Παρέχονται νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ένα ευρύ πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες με επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδιώτες που κατέχουν εξέχουσες θέσεις. Επίσης, το Γραφείο έχει αναλάβει σημαντικές υποθέσεις βιοηθικής και εξυπηρετεί τους πελάτες του σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, σε συνεργασία με κορυφαία δικηγορικά γραφεία διεθνών προτύπων.

Παράλληλα, υπάρχει διαρκής συνεργασία με ειδικούς συμβούλους από την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και ειδικούς πραγματογνώμονες - οικονομοτεχνολόγους για την παροχή γνωμοδοτήσεων και την αντιμετώπιση θεμάτων τραπεζικού δικαίου εξαιρετικού χαρακτήρα.

Η δικηγορική μας ομάδα είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη, ενώ πέραν της νομικής κατάρτισης το σύνολο των συνεργατών μας διακρίνεται για την αξιοπιστία, το επαγγελματικό ήθος και την προσήλωση στην επίλυση των ζητημάτων του εκάστοτε εντολέα μας.